counter – licznik

counter pozwala na automatyczną numerację wybranych elementów bez konieczności tworzenia z nich listy numerowanej.

 

resetowanie licznika by zacząć od wartości 0 przypisujemy elementowi nadrzędnemu poprzez counter-reset i dowolnie nadaną nazwę

body{
 counter-reset:section;
}

 

określenie wielkości wzrostu wartości licznika poprzez counter-increment, bez podania wartości licznik zwiększa się o 1, przy podaniu wartości licznik wzrasta o podaną wartość

h3::before{
 counter-increment:section 2;
}

 

dodanie licznika do kodu strony wraz z tekstem przed lub po nim za pomocą content

do stylizacji wartości licznika można wykorzystać wartości list-style-type umieszczonej po nazwie licznika przy wywołaniu content

 • lower-roman – cyfry rzymskie małe
 • upper-roman – cyfry rzymskie duże
 • decimal – cyfry arabskie
 • decimal-leading-zero – cyfry arabskie rozpoczęte od 0
 • lower-alpha – małe litery
 • upper-alpha – duże litery
 • lower-latin – małe litery
 • upper-latin – duże litery
 • lower-greek – małe greckie litery
 • armenian – litery ormiańskie
 • georgian – cyfry gruzińskie
h3::before{
 counter-increment:section 2;
 content:"Section" counter(section, georgian) ": ";
}

ol {
 list-style: none; counter-reset: li;
 li {
  counter-increment: li;
 }
 li::before {
  content: counter(li) ".";
  color: $color_accent1;
  font-weight: bold;
  display: inline-block;
  width: 20px;
  margin-left: -20px;
 }
}