Powrót do Dev Notes

przywrócenie $wp_query po użytej pętli

przywraca  $wp_query i wartość globalnych danych do wartości podstawowych. Powinna być stosowana po pętli query_posts().

<?php wp_reset_query(); ?>