Wyniki Tagów

Wpisy dla: macOS
Liczba wyników: 1

skróty klawiaturowe na MacOS

⌘ + ⇧ + . (command + shift + kropka) - włącza/wyłącza widok ukrytych folderów/plików ⌘ + ⇧ + 3 (command + shift + 3) - print screen ekranu/ekranów zapisywany zazwyczaj jako .png...