wyróżnienie drugiego wyrazu w zdaniu

 $('h1').each(function(){
  var text = $(this).text().split(' ');
  
  if(text.length < 2)
  return;
  text[1] = '<span>' +text[1]+ '</span>';
  
  $(this).html( text.join(' ') );
 });