Dodanie widgetów do kodu strony

W kodzie zamieszczamy:

 • functions.php
  
  if ( function_exists('register_sidebar') ) {
  	register_sidebar(array(
      'name'=>'Widget Name1',
  	'before_widget' => '<li>',
  	'after_widget' => '</li>',
  	'before_title' => '<h2>',
  	'after_title' => '</h2>',
  	));
  
  	register_sidebar(array(
  	'name'=>'Widget Name2',
  	'before_widget' => '<li>',
  	'after_widget' => '</li>',
  	'before_title' => '<h2>',
  	'after_title' => '</h2>',
  	));
  }
  
  
 • w kodzie strony
  <?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Widget Name1') ) : ?><?php endif; ?>
  <?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Widget Name2') ) : ?><?php endif; ?>