Wyniki Tagów

Wpisy dla: Widget
Liczba wyników: 1

Dodanie widgetów do kodu strony

W kodzie zamieszczamy: functions.php if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name'=>'Widget Name1', 'before_widget' =>...