odwołanie się do elementu zaznaczonego w form do zmiany koloru tekstu lub tła strony:


<!DOCTYPE html>
<html id="b1">
<head>
 <script>
  function changeBColor(sel,myParam) {
   myColor = sel.options[sel.selectedIndex].value;
   document.getElementById(myParam).style.backgroundColor = myColor;
  }

  function changeColor(sel,myParam) {
   myColor = sel.options[sel.selectedIndex].value;
   document.getElementById(myParam).style.color = myColor;
  }
 </script>
</head>
<body>

<form name="myForm">
  kolor nagłowka:
 <select name="headline" onChange="changeColor(this,'h4');">
  <option value="aqua">aqua</option>
  <option value="green">green</option>
  <option value="lime">lime</option>
  <option value="maroon">maroon</option>
  <option value="navy">navy</option>
  <option value="silver">silver</option>
  <option value="teal">teal</option>
 </select>

  

kolor tła:
 <select name="bodyBackground" onChange="changeBColor(this,'b1');">
  <option value="aqua">aqua</option>
  <option value="green">green</option>
  <option value="lime">lime</option>
  <option value="maroon">maroon</option>
  <option value="navy">navy</option>
  <option value="silver">silver</option>
  <option value="teal">teal</option>
 </select>
</form>


</body>
</html>