operatory JavaScript

operatory JavaScript

 

  1. operator jednoargumentowy – wykonuje działania na jednej wartości
  2. operator dwuargumentowy, binarny – wykonuje działania na dwóch wartościach
  3. operator trójargumentowy – warunkowy

 

 

var fullData = firstData + ’ ’ + secondData

 

 

porównywanie według zasad standardu Unicode

„Z” < „a” -> true

 


var variable1 = 0;

var variable2 = 1;

var variable3 = 2;

&nbsp;

variable2 || variable1 //1, true

variable1 || variable2 // 1, true

&nbsp;

variable2 && variable1 // 0, false

variable2 && variable3 //2, true

variable3 && variable2 //1, true

|| – zwraca wartość pierwszego, prawdziwego argumentu, gdy oba są fałszywe zwraca ostatni argument

&& – zwraca wartość pierwszego, fałszywego argumentu, gdy oba są prawdziwe zwraca ostatni argument

 

Operator typeof – umieszczony przed nazwą zmiennej zwraca jej typ (String, Number, Boolean)

alert(typeof variable);

 

? : wartość po lewej stronie znaku decyduje co zostanie wybrane:

value = (a ==1) ? 1 : 0;

if (a == 1)

value = 1;

else

value = 0;

 

: – słowo kluczowe else, jest opcjonalny.

 

 


var i = 1;

var j = ++i; //j=2, i=2

var j = i++; //j=2,i=3

 

sprawdza czy obiekt zawiera własność o określonej nazwie

lub w pętli for do przeglądania własności obiektów (for (var nazwa in obiekt)

 

Hierarchia operatorów

1 + 1 == 2 && 10 * 10 > 50

 

Przykłady:

 

Skrócone obliczanie warunków logicznych – short-circuit evaluation

wartość po lewej stronie jest konwertowana na typ logiczny

 

skróty operacji matematycznych:

variable +=33;

message += ’ ’ + name; -> message = message + ’ ’ + name;

variable -+33;

variable *=33;

variable /+33;

variable++; -> variable = variable +1;

variable–; -> variable = variable – 1;

#JavaScript

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.