metody JavaScript

metody JavaScript

to funkcje przetwarzające dane obiektu, lub inaczej funkcja przypisana do obiektu jako jego własność, czyli mogą być wywołane w kontekście obiektu. Metody mogą przyjmować argumenty, podane w () oraz zwracać wartości.

 

własność zwracająca funkcję to metoda.

 

definiowanie metody


myObject.method1 = function () {
console.log('this is method 1');
}


function myMethod(someValue) {
console.log(someValue);
}

myObject.method2 = myMethod;

 

Wywołanie metody

tak jak wywołanie właściwości z dodaniem () z ewentualnymi argumentami.


myObject.method1();
myObject.method2('this is method 2');

 

metody Date – metody daty

 

metody Document – metody dokumentu

 

metody Form – metody formularzy

 

metody Frame

 

metody History – metody historii

 

metody Location

 

metody Math

 

funkcje algebraiczne

 

funkcje statystyczne i logarytmiczne

 

matematyczne operacje

 

stałe matematyczne

 

Math.floor(Math.random() * 11); – zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 10.

 


  function round(num) {
    return Math.round(num * 100)/100;
  }

metody Number

metody String – metody łańcuchów

console.log('trelemorele'.charAt(2));
// e
console.log('trelemorele'[2]);
// e

metody Tablic

 


console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].indexOf('a'));
// 0
console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].lastIndexOf('a'));
// 6
console.log(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'c'].indexOf('a', 2));
// 3
console.log(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'].slice(3, 6));
// ['d', 'f', 'g']
console.log(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'].slice(6));
// ['g', 'h', 'i']

function remove(array, index) {
return array.slice(index + 1).concat(array.slice(0, index));
}
console.log(remove(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 2));
// ['d', 'e', 'a', 'b']

var fruits = ["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"];
fruits.reverse();

["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"].reverse();

 

Metody Window

 

Metody kontekstu renderowania:

#JavaScript

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.