Język javascript

wyrażenie – fragment kodu wytwarzający wartość, wyrażenia można zagnieżdżać

program – lista instrukcji

 

 

Środowisko – zbiór zmiennych, ich wartości istniejące w określonym czasie

Funkcja – fragment programu zamknięty w wartości.

wywołanie, stosowanie funkcji – uruchomienie jej

Argumenty – wartości przekazywane do funkcji

 

instrukcje wykonywane od góry do dołu

 

Wykonywanie programu:

  • liniowe
  • warunkowe – if(!isNaN(theNumber)) {do something} else if {do somethong else} else {do something another else}