JavaScript

implementacja:

<script type="text/javascript">
 document.write("Hello Word!");
</script>

 

Hierarchia uruchamiania:

 

funkcje, metody:

 

niektóre metody

document.querySelectorAll – zwraca listę obiektów

document.getElementsByTagName – zwraca kolekcję elementów

Kolekcja HTML – zawiera rzeczywiste elementy, uwzględnia zmiany wprowadzone w modelu DOM

 

Konwersja typów danych

automatyczna konwersja typów

zamiana zmiennej z wartością liczbową (3) na znak po zamieszczeniu w zmiennej łączącej ciągi znaków.

document.write(’całkowity koszt to ' + total + '$') – całkowity koszt to 400$

funkcja document.write działa na łańcuchach interpreter JS automatycznie konwertuje wszystkie wartości na łańcuch.

 

wymuszona konwersja typów

var nomOfIceAxes=’3′;

var nomOfCrampon=3;

var totalItems = nomOfIceAxes + nomOfCrampon;

wynik będzie text 3 + 3 = 33

aby zmienna nomOfIceAxes była potraktowana jako liczba:

var totalItems = +nomOfIceAxes + numOfCrampon;

znak+ przed zmienną nakazuje próbę konwersji łańcucha znaków na liczbę.

var totalItems = Number(nomOfIceAxes) + nomOfCrampon;

 


var value1 = 1;

var value2 = '2';

var value3 = value1 + +value2; //3

var value3 = value1 + Number(value2); //3

Konwersja przez funkcje:

wczytanie liczby z początku łańcucha i zwrócenie wartości liczbowej, jeśli na początku łańcucha nie ma liczby zwraca NaN.

 

 

 właściwości:

 

przykład:


function myFunction(){
 myVar="thisIsIt";
 return myVar;
}
showVar=myFunction();
document.write(showVar);

variable1="12";
variable2="3";
result=variable1 + variable2;
document.write(result);

result=123

variable1=12;
variable2=3;
result=variable1 + variable2;
document.write(result);

result=15

 

apply() – pozwala zamieszczane tablicy jako argumentu, np:


var myArray = [5, 50, 10];

Math.max.apply(Math, myArray);

 

Tworzenie obiektów:

AddingMachine=new Object();

 

przypisanie wartości (oddzielone . ):
AddingMachine.firstNumber=3

 

dodanie metody (funkcji):

AddingMachine.total=function(){

document.write(this.firstnumber + this.secondNumber);

}

 

Pobieranie danych z formularza:

<script type="text/javascript">
 FormWeb=new Object();
 FormWeb.goForm=function(){
  var mountain = document.myForm.mountain.value;
  var height = document.myForm.height.value;
  message="The height of mountain " + mountain + " is " + height + " m";
  document.myForm.info.value=message;
 }
</script><form name="myForm">
 <label>Mountain:
  <input type="text" name="mountain">
 </label>
 <label>Height:
  <input type="text" name="height">
 </label>
 Summary:
 <textarea name="info" cols=50 rows=5></textarea>
 <input type="button" name="submit" value="go" onClick="FormWeb.goForm()">
</form>


lub poprzez odwołanie DOM do elementów formularza jak do tablicy, gdzie:

<script type="text/javascript">
 FormWeb=new Object();
 FormWeb.goForm=function(){
  var mountain = document.forms[0].elements[0].value;
  var height = document.forms[0].elements[1].value;
  message="The height of mountain " + mountain + " is " + height + " m";
  document.myForm.info.value=message;
 }
</script>

#JavaScript

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.