Powrót do Dev Notes

Webflow – interakcje

Animacje po pojawieniu się elementu w polu widoczności – poprzez zaznaczenie elementu, następnie, w zakładce Interactions po prawej stronie w sekcji Element trigger plusem dodajemy Scroll into view. I tu wybieramy animację z listy lub dodajemy własną.

Animacja po najechaniu na element – zaznaczamy wybrany element, w zakładce Style po prawej stronie w sekcji Style selector strzałką wybieramy opcję Hover