vue

Vue Router

Vue Router pozwala na wyświetlanie poszczególnych podstron aplikacji osobny, dodatkowy package do Vue - vue-router w pliku router/index.js zamieszczamy: impor Vue from 'vue' import...

Vue axios

instalacja: npm install axios --save -dev użycie w template: <div class="" v-for="post in posts" :key="post.id"> <h3>{{ post.title...

vue-cli

interfejs wiersza poleceń. Inicjalizacja aplikacji Vue z dowolną konfiguracją, szablon Webpack, Browserify lub html. instalacja npm install -g vue-cli npm install -g @vue/cli sposoby...

Vuex

magazyn Vuex zarządza aktualizacjami stanu aplikacji. Wszystkie komponenty wiedzą o istnieniu magazynu, mają dostęp do jego danych i mogą wykonywać na nim operacje w dowolnej fazie...

vue podstawy

Stan aplikacji globalny stan aplikacji. Każdy komponent posiada swoje własne dane, stan aplikacji to dane dostępne z poziomu wszystkich komponentów. Dane stanu aplikacji są inicjalizowane...