Wyniki Tagów:

Wpisy dla: Wordpress
Liczba wyników: 89

Wykaz category custom post według pola custom field

<?php $query_string2=$query_string .'&meta_key=event_date&orderby=meta_value&order=DESC&posts_per_page=12'; query_posts($query_string2); while(have_posts()):the_post();...

link do strony home w WP

Stronę home w wp możemy otworzyć poprzez linki:   <?php $url = home_url(); echo $url; ?> <?php echo esc_url(home_url('/')); ?> - Linki do poszczególnych...

Post Object – dodanie wykazu wpisów custom post na dowolną stronę WP

W Custom Fields tworzymy pole typy Repeater (events_home) a w nim pole typu Post Object (event_home). W kodzie strony na której maja wyświetlać się wybrane wydarzenia:...

różny wygląd page

page.php <?php $post = $wp_query->post; if (is_child(5) || is_page(5)) { include(TEMPLATEPATH . '/page_internet.php'); } elseif (is_child(8) || is_page(8)) { include(TEMPLATEPATH ....

nazwa użytkownika / user name

<?php global $post; $author_id=$post->post_author; ?> <?php the_author_meta( 'first_name', $author_id ); ?> <?php the_author_meta( 'last_name', $author_id );...

Dodanie widgetów do kodu strony

W kodzie zamieszczamy: functions.php if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name'=>'Widget Name1', 'before_widget' =>...

Ustawianie przyjaznych linków w WP

Panel administracyjny strony na WP - Settings/Ustawienia - Permalink/Bezpośrednie Odnośniki - Custom Structure/ Własny format ustawiamy na...

get page title by id

<?php echo get_the_title( $ID ); ?> <?php $id=14; $post = get_post($id); $content = apply_filters('the_content', $post->post_content);...

osadzanie tagów na stronie

Zamieszczenie chmury wszystkich tagów: <?php if ( function_exists( 'wp_tag_cloud' ) ) : ?> <ul> <li><?php wp_tag_cloud( 'smallest=8&largest=22' );...

pobranie treści wpisu w określonej ilości znaków

1234567890123456789 123456789 <?php echo substr(get_the_excerpt(), 0,30); ?>   function get_excerpt(){ $excerpt = get_the_content(); $excerpt = preg_replace("...

wyswietlenie ograniczonej liczby słów postu

<?php echo limit_words(get_the_excerpt(), '25'); echo(' ');...

nie interpretowany kod komputerowy w treści strony

Plugin WordPress - SyntaxHighlighter Evolved pozwala osadzić nie interpretowany kod komputerowy w treści strony.   osadzamy poprzez dodanie shortcode: z...

poprzedni / następny post

- z codex WP: <?php get_adjacent_post( $in_same_term, $excluded_terms, $previous, $taxonomy ) ?> Parametr $previous - opcjonalny, przyjmuje wartości true/false: true,...

pobranie pola custom fields

<?php the_field('name'); ?> <?php echo get_field('name');?> <?php echo get_field('name', ID);?> <?php if(get_field('name')): ?><h2><?php the_field('name');...