Wyniki Tagów:

Wpisy dla: Wordpress
Liczba wyników: 89

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia custom postu wprowadzamy parametr: 'exclude_from_search' =>...

Repeater w repeater’ze

<?php if(have_rows('package')): ?> <?php while(have_rows('package')): the_row();?> <div class="box-package"> <div class="des-head">...

shortcode z formularzem Contact Form 7

<?php echo do_shortcode('');...

pobranie linku kategorii poprzez custom fields

panel WP: Custom fields – wstawione Pola: link_news - jako Taksonomy wybieramy ustawienia: Field Type na radio buttons Return Value na Term Object kod na stronie do...

post object acf zamieszczony wykaz na stronie

panel WP: Custom fields - wstawione Pola: offers_internet - jako Repeater pola podrzędne: related_page -  jako post_object text - jako textarea   kod na stronie do...

dodanie listy postów

wyświetlenie tytułu kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(2);?>   wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie...

tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.   Jeśli archiwum ma zawierać...

nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii: <?php echo get_cat_name(4);?>   nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej...

website icon

Dodanie Ikony strony: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/images/fico/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon"...

Dodanie własnego rozmiaru obrazków w WordPress

Tworzymy własny wymiar obrazków w systemie WordPress poprzez: add_image_size ( string $name, int $width, int $height, bool|array $crop = false )   Przycinanie obrazku możemy ustawić...

Dodanie tagów do custom post

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: 'taxonomies' => array('post_tag')   wywołanie: <div class="tags">...

Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr: ‘exclude_from_search’ =>...

Kod dla konkretnej strony, dla konkretnej kategorii

zróżnicowanie kodu html w zależności od strony na jakiej jest wyświetlany, dla różnych podstron, kategorii oraz custom post: <?php $post = $wp_query->post; $current_post =...

Kod tylko dla single page custom post

Jeśli potrzebujemy zamieścić np w headerze lub footerze kod który pobierany jest tylko na wpisach stworzonego custom post'a możemy skorzystać z kodu: <?php if ( is_singular('project') )...