Wyniki Tagów

Wpisy dla: własny plugin
Liczba wyników: 1

Tworzenie własnych plugin’ów jQuery

Plugin'y biblioteki jQuery są deklarowane w metodzie jQuery.fn jQuery.fn.myOwnPlugin = function (){ //kod pluginu }; instrukacja odwołania się do...