metaznaki

Metaznaki

* -  wskazany znak lub ciąg znaków, w dowolnym miejscy ciagu ^ - początek wiersza, ciągu znaków $ - koniec wiersza lub ciągu...