Wyniki Tagów

Wpisy dla: http
Liczba wyników: 1

HTTP requests

rodzaje żądań HTTP: GET request - zapytanie wpisane w adres przeglądarki pozwala na otrzymanie lub odebranie danych (get or receive informations) POST request - wysyła DELETE...