Omega Edukacja

Case Study

Młodzieżowe, lekko ekscentryczne szkoły zawodowe i dla dorosłych. Szeroka oferta i ciekawe rozwiązania.

college website
college website

Implementacja: czerwiec 2013

Strona szkół policealnych i zawodowych z wieloma oddziałami w Polsce. Projekt zawiera system aktualności, galerie, rozwinięty kontakt dla wielu miejscowości. Rozbudowana sekcja opisu szkół, oferowanych przez nie kierunków i dokładny opis zajęć. Strona wzbogacona o system nagród dla słuchaczy. Połączona z modułem publikowania aktualności na fb.

Technologie:

Zastosowane rozwiązania