Andrzej Ziemiański

Case Study

Barwna, zaskakująca i bardzo inteligentna postać. Pisarz, felietonista, autor Achaji.

Ziemiański website
Ziemiański website

Implementacja: marzec 2012

Strona autorska znanego wrocławskiego pisarza – Andrzeja Ziemiańskiego. Najważniejsze, skrótowe informacje. Wykaz książek, aktualności i wywiadów z autorem. Pliki zdjęć dla prasy do pobrania i przelane na bloga myśli i spostrzeżenia pana Andrzeja.

Technologie:

Zastosowane rozwiązania