Powrót do Dev Notes

Zwiększenie maksymalnej wielkości plików uploadowanych do WP

w wp-admin tworzymy dwa pliki php.ini i php5.ini w niech zamieszczamy kod:


upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300