Zwiększenie maksymalnej wartości wgrywanego pliku

aby zmienić Maximum upload file size: 128 MB możemy wyedytować plik wp-config.php

@ini_set( 'upload_max_filesize' , '128M' );
@ini_set( 'post_max_size', '128M');
@ini_set( 'memory_limit', '256M' );
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
@ini_set( 'max_input_time', '300' );