Znaki specjalne HTML

HTML Entities

 

 

  • twarda spacja – &nbsp  
  • ampersand – & – &amp
  • slash – /
  • backslash – \
  • &copy – ©
  • " – „
  • &lt; – <
  • &gt; – >

 

↑    alt + 24  (&uarr;) strzałka w górę
↓    alt + 25  (&darr;)  strzałka w dół
→    alt + 26  (&rarr;) strzałka w prawo
←    alt + 27 (&larr;)  strzałka w lewo
↔    alt + 29  (&harr;)  podwójna strzałka w lewo i prawo
▲     alt + 30    pogrubiona strzałka w górę
▼    alt + 31    pogrubiona strzałka w dół
►    alt + 16    pogrubiona strzałka w prawo
◄    alt + 17    pogrubiona strzałka w lewo

więcej znaków