zmienne JavaScript

zmienne JavaScript

mieszczą dane (liczby, łańcuchy tekstowe, obiekt). w danym momencie zmienna może mieć tylko jedną wartość, natomiast obiekt może zawierać wiele wartości i funkcje do ich przetwarzania.

 

nazwy zmiennych:

 

typy zmiennych:

just any meaningless text”

just any meaningless text’

variable=”dlugiCiagTekstowypelnyTekstu”;

variable=”<br>”;

 

litery umieszczone w „” lub ” znaki nie są interpretowane, aby je użyć:

 

Symbole zastępcze znaków

 

 

konkatenacja (łączenie) łańcuchów poprzez operator +

 

var fullData = firstData + ’ ’ + secondData

 

porządkowane w kolejności alfabetycznej, małe litery ‘większe’ od wielkich liter – “Z” < “a”

 

100

-100

9.81 – liczby ułamkowe to wartości przybliżone

3.66e9 = 3.66 x 109

variable=123;

 

Liczby specjalne:

 

przyjmuje dwie wartości tru(1) lub false(0) – var variable=true;

true

false

tak, nie, włączony, wyłączony

 

skrócone obliczanie warunków logicznych – short-circuit evaluation

|| – po lewej stronie wyrażenie = null, otrzymamy wartość z prawego argumentu,

&& – po lewej stronie wartość false to zwraca false, jeśli nie zwraca wartość prawego argumentu

wyrażenie po prawej stronie jest obliczane tylko w konieczności, jeśli pierwszy warunek jest spełniony nie przechodzi do drugiego:

 

zestaw instrukcji JavaScript zamknięty w logiczną całość – variable=myFunction();

 

zbiór właściwości (zmiennych) i metod (funkcji) – variable=navigator.platform;

 

null

undefined – brak sensownej wartości

 

rodzaje zmiennych:

 

przypisanie wartości do zmiennych

deklaracja zmiennej – podanie nazwy i wartości

 

var myVariable;

myVariable = 33;

lub skrócona wersja var myVariable = 33;

myVar = “very high mountains”;

 

deklaracja i nadanie wartości kilku zmiennym:

var x=1, y=2, z=3;

 

pobranie wartości zmiennej:

alert(variable);

 

zmiana wartości zmiennej:

myVariable = myVariable + 1;

myVariable += 1;

myVariable ++

#JavaScript

Agnieszka Trefler

Agnieszka Trefler (Ruda) - freelancer, web developer, specjalistka od WordPressa z Wrocławia. Z pasją budowania stron, blogowania i fotografowania. Twórca Inspiracji fotograficznych.