Powrót do Dev Notes

zmiana prefix-u bazy danych dla WordPress

Zaczynamy od kopi aktualnej bazy danych.

I teraz kroki zmiany prefiksu z domyślnego wp_ na dowolny np. dfr_

W plikach strony w pliku wp-config.php zmieniamy:
$table_prefix = 'dfr_’;

Zmieniamy prefiks w tabeli bazy danych w phpMyAdmin.

i tu mamy dwie opcje:
1. idziemy do zakładki SQL i wpisujemy komendy, wylistowując wszystkie tabele

RENAME table `wp_commentmeta` TO `dfr_commentmeta`;
RENAME table `wp_comments` TO `dfr_comments`;
RENAME table `wp_links` TO `dfr_links`;
RENAME table `wp_options` TO `dfr_options`;
RENAME table `wp_postmeta` TO `dfr_postmeta`;
RENAME table `wp_posts` TO `dfr_posts`;
RENAME table `wp_terms` TO `dfr_terms`;
RENAME table `wp_termmeta` TO `dfr_termmeta`;
RENAME table `wp_term_relationships` TO `dfr_term_relationships`;
RENAME table `wp_term_taxonomy` TO `dfr_term_taxonomy`;
RENAME table `wp_usermeta` TO `dfr_usermeta`;
RENAME table `wp_users` TO `dfr_users`;

2. lub w zakładce Structure zaznaczamy wszystkie tabele i z dolnych ustawień With selected wybieramy: Replace Table prefix, gdzie w oknie dialogowym jako From-field dajemy obecny prefiks czyli wp_ a w polu To-field nowy, czyli dfr_ i zapisujemy zmianę.

Zamieniamy wszelakie odwołania do starej bazy danych.

Zakładka SQL i wprowadzamy komendę, oczywiście jeśli twoja baza danych ma pierwotny prefiks inny niż wp_ i zmieniasz na swój indywidualny własny musisz odpowiednio zamienić wp_ i dfr_

update dfr_usermeta set meta_key = 'dfr_capabilities' where meta_key = 'wp_capabilities';
update dfr_usermeta set meta_key = 'dfr_user_level' where meta_key = 'wp_user_level';
update dfr_usermeta set meta_key = 'dfr_autosave_draft_ids' where meta_key = 'wp_autosave_draft_ids';
update dfr_options set option_name = 'dfr_user_roles' where option_name = 'wp_user_roles';

i klikamy przycisk Wykonaj.

Zmieniamy odwołania w tabelach Options i UserMeta
W zakładce SQL wprowadzamy zapytanie, gdzie dfr_ to twój nowy prefix bazy danych:

SELECT * FROM `dfr_options` WHERE `option_name` LIKE '%wp_%'

dostajemy listę rekordów które zawierają jeszcze odwołanie z prefiksem wp_ (lub innym jaki miałeś jako starszy wprowadzony) i tutaj zmieniamy już ręcznie. Trzeba tylko zwrócić uwagę by rozsądnie zmieniać, nie w każdej wartości ciag wp_ powinien być podmieniony.

Ponowny raz w zakładce SQL wpisujemy zapytanie, teraz dotyczące tabel usermeta

SELECT * FROM `dfr_usermeta` WHERE `meta_key` LIKE '%wp_%'

i po ich wylistowaniu, tak samo modyfikujemy ręcznie wartości.

Po wprowadzonych zmianach sprawdzamy całość strony czy wszystko dalej poprawnie działa.