Zmiana maila i tytułu wysyłanych wiadomości z WP


/**
* Change Sender Name and Email
*
*/
function nws_sender_email( $original_email_address ) {
return 'mymail@domain.com';
}
function nws_sender_name( $original_email_from ) {
return 'My name';
}
add_filter( 'wp_mail_from', 'nws_sender_email' );
add_filter( 'wp_mail_from_name', 'nws_sender_name' );

lub podmiana tylko pierwszego członu maila


/**
* Change Sender Email
*
*/
function nws_replace_sender_mail( $sender_email ) {
$parts = explode( '@', $sender_email );
return 'hi@' . $parts[1];
}

add_filter( 'wp_mail_from', 'nws_replace_sender_mail' );