zatrzymanie stanu animacji

aby zatrzymać stan animowanego elementu można skorzystać z animation-fill-mode