Powrót do Dev Notes

wykaz kategorii z subkategoriami i należącymi do nich wpisami

uzyskanie wykazu kategorii i podkategorii z wpisami za pomocą kodu:


<?php $categories = get_categories('child_of='.get_queried_object()->term_id);
 if(!empty($categories)):
    foreach ($categories as $category) {
    $category_id = $category->term_id;
    query_posts('cat='.$category_id."&order=ASC");
    if ( have_posts() ) : ?>
    <h2 class="headline"><?php echo $category->name; ?></h2>
    <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
     <ul><li><a href="<?php the_permalink();?>"><?php the_title(); ?></a></li></ul>
    <?php endwhile;?>
   <?php endif;
  } endif; ?>

pobranie ilości wpisów w danej kategorii:


<?php 
 $postsInCat = get_term_by('name','NAMEOFCATEGORY','category');
 $postsInCat = $postsInCat->count;
 echo $postsInCat;
?>