Powrót do Dev Notes

wykaz wszystkich rozmiarów zdjęć w WordPress

wykaz wszystkich rozmiarów zdjęć

<?php
 global $_wp_additional_image_sizes;
 print '<pre>';
 print_r( $_wp_additional_image_sizes );
 print '</pre>';
?>
<?php
 function nws_get_all_image_sizes() {
   global $_wp_additional_image_sizes;

   $default_image_sizes = get_intermediate_image_sizes();

   foreach ( $default_image_sizes as $size ) {
     $image_sizes[ $size ][ 'width' ] = intval( get_option( "{$size}_size_w" ) );
     $image_sizes[ $size ][ 'height' ] = intval( get_option( "{$size}_size_h" ) );
     $image_sizes[ $size ][ 'crop' ] = get_option( "{$size}_crop" ) ? get_option( "{$size}_crop" ) : false;
   }

   if ( isset( $_wp_additional_image_sizes ) && count( $_wp_additional_image_sizes ) ) {
     $image_sizes = array_merge( $image_sizes, $_wp_additional_image_sizes );
   }

   return $image_sizes;
 }
 var_dump(nws_get_all_image_sizes());
?>

usuniecie rozmiaru medium_large

add_filter('intermediate_image_sizes', function($sizes) {
  return array_diff($sizes, ['medium_large']);
});

modyfikacja rozmiaru medium_large

function update_wp_image_sizes() {
 add_image_size( 'medium_large', 480, 360, ['center', 'top']);
}
add_action('init', 'update_wp_image_sizes');

usuniecie dowolnego, innego niż medium_large rozmiaru

  remove_image_size('1536x1536');
  remove_image_size('2048x2048');

usuniecie domyślnych rozmiary obrazów WooCommerce

function remove_wc_image_sizes() {
  remove_image_size( 'woocommerce_thumbnail' );
  remove_image_size( 'woocommerce_single' );
  remove_image_size( 'woocommerce_gallery_thumbnail' );
  remove_image_size( 'shop_catalog' );
  remove_image_size( 'shop_single' );
  remove_image_size( 'shop_thumbnail' );
}
add_action('init', 'remove_wc_image_sizes');

Wyłączenie funkcji automatycznego skalowania obrazu przez WordPress 5.3+

  add_filter( 'big_image_size_threshold', '__return_false' );

dodanie nowego rozmiaru

add_image_size( 'galery-min', 480, 360, ['center', 'top'] ); // Hard crop left top
add_image_size( 'medium_large', 768, 0); // Hard crop left top