wyswietlenie ograniczonej liczby słów postu

<?php echo limit_words(get_the_excerpt(), ’25’); echo(’ […]’); ?>