Wykluczenie custom post z wyników wyszukiwania

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr:

‘exclude_from_search’ => true