wp many to many, one to many

powiązane wpisy z elementami, np event powiązany z prelegentem i miejscem