tworzenie strony z Archiwum wpisów

Tworzenie strony z archiwum wpisów na systemie WordPress zaczynamy od stworzenia strony archive.php. W niej zamieszczamy kod opisujący wygląd strony.

 

Jeśli archiwum ma zawierać wpisy z bloga dobrze jest podać nazwę kategorii:

<?php echo get_cat_name(4);?>

W zależności czy archiwum wyświetla dzienne, miesięczne czy roczne wpisy dla ułatwienia orientacji użytkownika możemy zamieścić kod opisujący to:

 <?php
 if ( is_day() ) :
 printf( __( 'Daily Archives: %s' ), get_the_date() );

 elseif ( is_month() ) :
 printf( __( 'Monthly Archives: %s'), get_the_date( _x( 'F Y', 'monthly archives date format') ) );

 elseif ( is_year() ) :
 printf( __( 'Yearly Archives: %s'), get_the_date( _x( 'Y', 'yearly archives date format') ) );

 else :
 _e( 'Archives');

 endif;
 ?>