Pobranie tytułu portalu/ strony WP

Tytuł strony wprowadzony w Settings -> General -> Site Title -> <?php bloginfo( 'name’ ); ?>

pobranie opisu strony:

<?php $description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $description || is_customize_preview() ) : ?>
  <p><?php echo $description; ?></p>
<?php endif; ?>

<?php echo get_bloginfo ('description');?>