Powrót do Dev Notes

paginacja custom post WordPress

tworzenie pętli custom wpisów z podziałem ich wykazu na strony:


 <?php $args = array( 'post_type' => 'event',
  'posts_per_page' => 16,
  'orderby' => 'post_date',
  'order' => 'DESC'
 );
 // query
 $wp_query = new WP_Query( $args );
 // start loop
 while( $wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
<div><a href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></div>

<?php // stop and reset loop endwhile; wp_reset_query(); ?>

lub:

<ul>
     <?php $paged = get_query_var('paged') ? get_query_var('paged') : 1; $args = array( 'post_type' => 'event',
      	'posts_per_page' => 12,
      	'meta_key' => 'customer',
      	'orderby' => 'meta_value',
      	'order' => 'ASC',
       'paged' => $paged
      );      
      // query
      $wp_query = new WP_Query( $args );      
      // loop
      while( $wp_query->have_posts() )
      {
      	$wp_query->the_post(); ?><li><a href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>    <?php } ?>
</ul>
lub przez pobranie nazwy custom post z paska adresu:


 <?php $query_params = getQueryParams(); $query_params['post_per_page'] = 8; $wp_query = new WP_Query($query_params); while($wp_query->have_post()):
   $wp_query->the_post();
 ?><li><a href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li> <?php endwhile; ?>

oraz sama paginacja, z pobraniem maksymalnej ilości stron aby nie przejść do nie istniejących już stron:

<a href="<?php echo previous_post(true); ?>" class="nav-left"><</a>
<a href="<?php echo next_post($wp_query->max_num_pages, true); ?>" class="nav-right">></a> 

Wordpress