osadzanie tagów na stronie

Zamieszczenie chmury wszystkich tagów:

<?php if ( function_exists( 'wp_tag_cloud' ) ) : ?>
<ul>
  <li><?php wp_tag_cloud( 'smallest=8&largest=22' ); ?></li>
</ul>
<?php endif; ?>

<?php wp_tag_cloud( 'smallest=15&largest=40&number=50&orderby=count' ); ?>

zamieszczenie tagów konkretnego postu:

<?php $posttags = get_the_tags();
  if ($posttags) {
    foreach($posttags as $tag) {
      echo '#' . $tag->name . ' '; 
    }
  } ?>