nazwa kategorii wordpress

nazwa kategorii na dowolnej stronie poprzez podanie ID kategorii:


<?php echo get_cat_name(4);?>

 

  • nazwa kategorii dowolnej taksonomii kiedy jesteśmy na stronie danej kategorii, z podaniem pierwszej litery jako dużej dzięki ucfirst:
 
<?php echo ucfirst(single_cat_title('', false)); ?> 

 

  • wyświetlenie tytułu aktualnej kategorii na stronie kategorii:

<?php single_cat_title(); ?>

 

  • pobranie opisu – description danej kategorii:
<?php $category_desc = category_description(); if(!empty($category_desc)) : ?><h2><?php echo $category_desc; ?></h2><?php endif; ?>

 

 

  • pobranie nazwy kategorii na stronie single:

<h3><?php $categories = get_the_category(); echo $categories[0]->cat_name; ?></h3>

 

  • pobranie linku do kategorii z której pochodzi wpis:

<?php $category = get_the_category(); $kategoria=$category[0]->cat_ID; ?>
<a href="<?php echo get_category_link($kategoria);?>" class="read-all">_e('WRÓĆ DO WPISÓW','themeName');</a>

  • pobranie breadcrumbs po kategoriach:

<?php echo get_category_parents( $cat, true, ' &raquo; ' ); ?>

  • pobranie nazwy rodzica kategorii:

<?php $category = get_the_category();
$parent = get_cat_name($category[0]->category_parent);
if (!empty($parent)) { echo '&raquo; ' . $parent; }
else { echo '&raquo; ' . $category[0]->cat_name; } ?>