link do strony home w WP

Stronę home w wp możemy otworzyć poprzez linki:

 


<?php $url = home_url(); echo $url; ?>
<?php echo esc_url(home_url('/')); ?>

Linki do poszczególnych elementów strony:

  • do katalogu image: <?php echo site_url(); ?>/wp-content/themes/myTheme/images/myImage.png