Dodanie tagów do custom post

Podczas tworzenia pliku .php custom post WordPress wprowadzamy parametr:


'taxonomies' => array('post_tag')

 

wywołanie:


 <div class="tags">
  <?php wp_tag_cloud(array(
   'taxonomy' => 'event',
   'smallest' => 10,
   'largest' => 20,
   'unit' => 'px'
  )); ?>
 </div>