Powrót do Dev Notes

dodanie opcji child w WP

w temacie strony w pliku function.php wstawiamy kod:


function is_child($pageID) { 
	global $post; 

if( is_page() && ($post->post_parent==$pageID) ) {
        return true;
	} else { 
        return false; 
	}
}