Wordpress

WordPress – jak sprawdzić czy w treści jest użyty shortcode

Kiedy potrzebujemy zamieścić skrypt, który jest tylko umieszczany wtedy kiedy zamieszczamy konkretny shortcode w treści strony, można skorzystać z funkcji has_shortcode gdzie jako pierwszy...

Dodanie efektu lightbox do natywnej galerii WordPress

Jeśli nie chcemy stosować dodatkowego plugina z efektem lightbox, który doda swój skrypt na każdej stronie możemy zastosować rozwiązanie pozwalające wykorzystać skrypt lightbox i dodać...

WordPress optymalizacja

htaccess – przechowywanie plików w pamięci cache przeglądarki Ustawienia „cachowania” za pomocą modułu mod_expires przez dodanie odpowiednich reguł w pliku .htaccess <IfModule...

ACF Group

Proste pobranie wartości pola Group $field = get_field('hero'); if( $field ): echo $field; endif; Pobranie ID pola Group $field = get_field_object('hero'); echo...

Dodanie tłumaczenia do szablonu strony na systemie WordPress

Aby wprowadzić plik z tłumaczeniami w naszym szablonie strony zbudowanej na Wordpress powinnismy: stworzyć w katalogu szablonu, katalog languages stworzyć odpowiednie pliki zawierajace...

modyfikacja głównego wp dla konkretnych taxonomi

function nws_adjust_queries($query) { if ( !is_admin() && is_post_type_archive('oferty') && $query->is_main_query() ) { $query->set('posts_per_page', '1'); $taxQuery =...

dodanie blokowania skryptów w kodzie php dla plugina Cookie Notice

Plugin Cookie Notice (by Hu-manity.co) pozwala na blokowanie nie funkcjonalnych skryptów do czasu wyrażenia na nie zgody, jak np. skrypty google analytics, w kodzie strony możemy to zrobić...

zmiana hasła dla admina w bazie danych

nie powinno często sie to zdarzać ale bywa że z jakichś powodów technicznych resetowanie hasła nie jest możliwe, wtedy, jeśli mamy dostęp do bazy danych możemy tego dokonać bezpośrednio w...

zmiana ilości custom postów wyświetlanych na archiwum lub

// change postperpage on custom post function nws_custom_post_pagesize( $query ) { if ( ! is_admin() && is_post_type_archive( 'travel' ) ) { $query->set( 'posts_per_page', 5...

dodanie nr telefonu jako aktywnego linku

Aby nr telefony na stronach był klikalny należy dodać go jako link z atrybutem href zaczynającym się od tel: <a href="tel:+123456890">1234567890</a> W html5 nie...

ataki na wp

ciekawe linki do przeczytania: na wpmagus na web malware...

Zwiększenie maksymalnej wartości wgrywanego pliku

aby zmienić Maximum upload file size: 128 MB możemy wyedytować plik wp-config.php @ini_set( 'upload_max_filesize' , '128M' ); @ini_set( 'post_max_size', '128M'); @ini_set( 'memory_limit',...

wykaz wszystkich rozmiarów zdjęć w WordPress

wykaz wszystkich rozmiarów zdjęć <?php global $_wp_additional_image_sizes; print '<pre>'; print_r( $_wp_additional_image_sizes ); print...

Sprawdzenie działania funkcji mail()

sprawdzenie czy funkcja mail jest włączona i czy działa poprawnie: <?php if ( function_exists( 'mail' ) ) { echo 'mail() is available'; } else { echo 'mail() has been...