WordPress post pagination

Paginacja postów w WP

w function.php definiujemy globalny wygląd i parametry:

// global pagination
function globalPagination()
{
  $args = [
    'screen_reader_text' => ' ',
    'prev_text' => 'Next',
    'next_text' => 'Prev',
    'mid_size' => 2
  ];
  the_posts_pagination($args);
}

w templacie zamieszczamy w odpowiednim miejscu:


<section>
  <?php globalPagination(); ?>
</section>

wykaz parametrów w codex