Powrót do Dev Notes

WordPress – jak sprawdzić czy w treści jest użyty shortcode

Kiedy potrzebujemy zamieścić skrypt, który jest tylko umieszczany wtedy kiedy zamieszczamy konkretny shortcode w treści strony, można skorzystać z funkcji has_shortcode

gdzie jako pierwszy parametr podajemy gdzie szuka, czyli w poniższym przypadku treść posta, strony a jako drugi jakiego shortcode szuka:

<?php
if ( has_shortcode( $post->post_content, 'socialReviews' ) ) { ?>
  <script type="text/javascript" src="//cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js"></script>
<?php } ?>