Powrót do Dev Notes

WordPress funkcje

 • wptexturize ( string $text, bool $reset = false ) – wstawia tekst z modyfikacją znaków
 • wp_mail( $to, $subject, $message, $headers, $attachments ); – znajduje się w wp-includes – pluggable.php
  • $to – [string|array]* – adres email odbiorcy
  • $subject – [string]* – temat
  • $message – [string]* – treść wiadomości
  • $headers – [string|array] – nagłówek
  • $attachments – [string|array] – załączniki
 • esc_attr($text) – odejście 'ucieczka’ od atrybutów html