Powrót do Dev Notes

WordPress 5.x

od wersji 5.2

  • korzystanie z login_headertitle uznawane jest za przestarzałe, zostało zastapione login_headertext