Powrót do Dev Notes

własny shortcode WP

aby dodać własny shortcode należy w function.php wprowadzić kod:

// foto info single page
function text_info( $atts, $content = null ) {
	return '<span class="text_info">' . $content . '</span>';
}
add_shortcode( 'info', 'text_info' );