Powrót do Dev Notes

własności JavaScript

Własności, właściwości

Większość wartości ma własności, wyjątek wartość null, undefined.

 

pobranie własności

  • wartość.x – x- prawidłowa nazwa zmiennej, bezpośrednio określająca nazwę własności – text.length
  • wartość[x] – x – obliczona w celu sprawdzenia nazwa własności – wartość[i]

 


text = 'Agnieszka';
console.log(text.length);

//9
console.log(text[3]);

//i

 

Każdy obiekt ma co najmniej jedną własność – zmienne przechowywane w obiekcie.

 

offset

  • offsetHeight – wysokość elementu
  • ofsettWidth – szerokość elememtu
  • offestLeft – położenie elementu od lewej strony
  • offsetRight – położenie elementu od prawej strony
  • offsetTop –
  • offsetBottom –

 

javascript