własne kolumny w WordPress admin panel

Wstawienie kolumn w wykazie postów w panelu administratora bardzo ułatwia nawigację po wpisach, aby dodać kolumny zawierające wybrane custom fields wstawiamy kod w function.php:


add_filter('manage_testimonials_posts_columns' , 'add_testimonials_columns');
function add_testimonials_columns($columns) {
  unset($columns['author']);
  return array_merge($columns,
     array('testimonial-when' => 'date of opinion',
        'testimonial-who' => 'author of opinion'
       ));
}

add_action('manage_testimonials_posts_custom_column' , 'testimonials_custom_columns', 10, 2 );
function testimonials_custom_columns( $column, $post_id ) {
  switch ( $column ) {

  case 'testimonial-when' :
  $opinion_date = get_post_meta($post_id, 'testimonial-when', true);
  $opinion_date = new DateTime($opinion_date);
  echo $opinion_date->format('d-m-Y');
    break;

  case 'testimonial-who' :
    $opinion_author = get_post_meta($post_id, 'testimonial-who', true);
    echo $opinion_author;
    break;
  }
}

więcej info:

 • https://code.tutsplus.com/articles/add-a-custom-column-in-posts-and-custom-post-types-admin-screen–wp-24934
 • https://upstatement.com/blog/2014/02/adding-columns-to-the-wordpress-admin-the-easy-way/