Webflow – skróty klawiaturowe

W panelu Designer możemy operować następującymi skrótami klawiaturowymi:

  • P – otwiera widok ze stronami – Pages
  • J – otwiera widok z plikami graficznymi – Assets
  • G – otwiera widok z wszystkimi stworzonymi klasami styli – Style Selectors
  • cmd + E – otwiera okno z polem na wyszukiwanie, ułatwia to odnajdywanie konkretnych elementów – Find anything

Podczas ustawiania paddingu lub marginu w box model, po zaznaczeniu zmienianej wartości i przytrzymaniu klawisza ALT zmieniamy również jego przeciwną wartość, czyli ustawiając z ALT prawy margin ustawiamy na tą sama wartość lewy margin, podczas przytrzymania klawisza SHIFT zmieniamy wszystkie 4 jednocześnie.