unobtrusive scripting – technika pisania dyskretnych skryptów

metody:

 • graceful degradation – kontrolowana degradacja
 • progressive enhancement – progresywne ulepszanie
 • unikanie rozwiązań zależnych od przeglądarki
 • pisanie dokumentacji
 • użyteczność
 • wzorce projektowe
 • dostępność – dla wszystkich użytkowników, również niepełnosprawnych

obszary:

 • treść – słowa, tekst oznaczony poprzez HTML
 • prezentacja – wygląd i układ, formatowanie tekstu, kolor, grafika poprzez kaskadowe arkusze stylów CSS
 • zachowanie – interakcje ze stroną, efekt hover, wypełnianie pól, itp – poprzez JS oraz PHP

 

Separacja struktury od wyglądu i od funkcjonalności.

zamiast:


<body onLoad="Startup"();">

dajemy:


window.onload=Startup;

 

Model zdarzeń W3C

dodanie funkcji obsługi zdarzeń:

metoda addEventListener() – dołączenie funkcji obsługi zdarzeń do dowolnego zdarzenia dowolnego elementu.

window.addEventListener(’load’, Startup, false);

parametry:

 • ’load’ – nazwa zdarzenia bez prefiksu on
 • Startup – funkcja obsługująca zdarzenie
 • zaawansowany znacznik, jak powinna być traktowana większa liczba zdarzeń (false działa w większości zastosowań)

dołączamy tak dowolną liczbę funkcji.

 

dla IE 6 i 7 – działa metoda window.attachEvent(’onload’, Startup);

parametry:

 • ’onload’ – nazwa zdarzenia z prefiksem on
 • Startup – funkcja obsługująca zdarzenie

 

usunięcie funkcji obsługi zdarzeń

metoda removeEventListener() – usunięcie funkcji obsługi zdarzeń.

window.removeEventListener(’load’, Startup, false);

 

dla IE 6 i 7 – metoda window.detachEvent(’onload’, Startup);

 

Sprawdzenie czy przeglądarka obsługuje daną metodę – feature sensing – wykrywanie funkcjonalności:


obj = document.getElementById('myButton');
if (obj.addEventListener) {
 obj.addEventListener('click', ClickMe, false);
} else if (obj.attachEvent()) {
 obj.attachEvent('onclick', ClickMe);
} else {
 obj.onclick = ClickMe;
}